Politica privind confidențialitatea datelor personale

SCPA Valentin & Asociații cunoaște importanța prelucrării datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora prin respectarea Regulamentului 2016/679 (în continuare GDPR).

Orice modificare a prezentei politici de confidențialitate va fi anunțată prin e-mail.

1. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?
Datele cu caracter personal înseamnă: nume, prenume, domiciliu, CNP, date act de identitate, număr telefon, adresă e-mail.

2. Ce fel cookie-uri folosim?
a) Cookie-uri analitice
SCPA Valentin & Asociații folosește cookie-uri Google Analytics. Aceste cookie-uri permit măsurarea și analizarea modului în care utilizatorii navighează site-ul. Aceste informații permit SCPA Valentin & Asociații să-și îmbunătățească în permanență serviciile și experiența utilizatorilor site-ului. Pentru informații suplimentare, consultă pagina de confidențialitate Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

b) Cookie-uri preferențiale
Ori de câte ori utilizatorii navighează pe site-ul web, site-ul își va aminti preferințele lor (limba preferată). Datorită acestor cookie-uri, putem să oferim utilizatorilor o experiență de navigare mai simplă, mai convenabilă și personalizată.

3. În ce scop procesăm datele cu caracter personal?
Folosim informațiile personale în executarea angajamentelor asumate și pentru a vă contacta și pentru a păstra legătura.

4. Drepturile de care beneficiați
Dreptul de a fi informat despre cum vor fi folosite datele personale;
Dreptul de acces la datele personale;
Dreptul de rectificare a datelor dacă acestea sunt eronate sau incomplete;
Dreptul de a fi șters sau așa-numitul Right To Be Forgotten pentru a nu mai fi inclus în comunicări sau procesări ulterioare;
Dreptul de a restricționa procesarea datelor dincolo de simpla lor păstrare;
Dreptul de transfer al datelor pentru a fi la dispoziția persoanelor așa cum doresc ele să le folosească pe alte platforme sau în alte servicii;
Dreptul de obiecție împotrivă utilizării datelor în campanii de marketing;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv prin creare de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 23, ap. 1, jud. Arad sau prin e-mail, la adresa arad@valentin-asociatii.ro. Solicitarea se va soluționa în termen de 15 zile de la recepționare.

5. Modalități în care puteți accesa, controla și corecta informațiile personale
Vă respectăm dreptul de a accesa, de a modifica, de a solicita ștergerea sau de a solicita restricționarea utilizării informațiilor personale, conform cerințelor Regulamentului 2016/679.
Aveți dreptul de a ști ce informații personale păstram despre dvs. La cerere putem furniza o copie a informațiilor personale într-un format structurat.
Daca informațiile personale sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să le actualizați sau să ne soliciți să le actualizăm.
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării informațiilor dvs. personale. De asemenea, ne puteți solicita să ștergem sau să restricționăm modul în care folosim informațiile dvs. personale.

6. Putem divulga informațiile dvs. personale următoarelor părți pentru următoarele scopuri:
Putem divulga informațiile dvs. personale instituțiilor publice și unor terțe părți. Această divulgare este necesară pentru efectuarea comunicărilor cu dvs. Încercăm să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat.
Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără acordul dvs.

7. Cât timp păstram informațiile personale?
Păstram informațiile personale atâta timp cât este necesar pentru executarea angajamentelor asumate și pentru a păstra legătura cu dvs.
Conform dispozițiilor legale în vigoare suntem obligați sa păstram informațiile relevante o perioadă minimă de timp pentru o eventuală investigație sau litigiu pentru organele de aplicare a legii.
După ce nu mai este necesar sa păstrăm informațiile dvs. personale, vom dispune ștergerea lor într-un mod sigur.
Vă respectăm dreptul legal de a solicita ștergerea informațiilor personale din sistemul nostru.

8. Cum vă sunt protejate informațiile personale?
Vă protejăm informațiile personale folosind măsuri de securitate tehnice și administrative pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire și modificare.

9. Încălcarea securității datelor cu caracter personal
În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, SCPA Valentin & Asociații va notifica acest lucru A.N.S.P.D.C.P., fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care această încălcare nu generează un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.