Noutăți legislative 9-15 Octombrie 2023

În data de 11 Noiembrie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 a fost publicată Legea nr. 272/2023 pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Legea a intrat în vigoare în 14 Noiembrie 2023.

Cele mai importante prevederi ale acestei legi sunt următoarele:

Proprietarii sau deținătorii de terenuri vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea ambroziei și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităților publice locale, lucrări de întreținere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Proprietarii sau deținătorii de terenuri pot solicita efectuarea acestor lucrări de către autoritățile administrației publice locale. Aceste autorități vor proceda la efectuarea lucrărilor, pe cheltuiala solicitantului, în măsura în care dispun de mijloacele necesare efectuării acestora, sau îl vor informa pe acesta că nu pot da curs solicitării și că obligația acestora subzistă.

În situația în care autoritățile locale, la expirarea termenului de 15 zile de la transmiterea avertismentului, constată că proprietarii sau deținătorii de terenuri nu au efectuat lucrări de curățare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, pot interveni pe terenurile infestate pentru a le curăța, iar în cazul în care accesul autorităților pe teren este împiedicat, primarul poate solicita autorizarea instanței judecătorești, prin ordonanță președințială. În acest caz se pot aplica amenzi de la 1.000 la 5.000 Lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 la 20.000 pentru persoanele juridice.