Noutăți legislative 8-14 Martie 2021

1. În data de 11 Martie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 a fost publicată Hotărârea nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărârea de Guvern a intrat în vigoare în 11 Martie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Hotărâri de Guvern sunt următoarele:

 • Starea de alertă instituită pe teritoriul României se prelungește pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 14 Martie 2021;
 • Se menține în toate localitățile interdicția de circulație în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22:00-5:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

 • se menține obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile precum și obligația furnizorilor de servicii sociale de a-și organiza programul în centrele rezidențiale în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii;
 • se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00. De la această interdicție sunt însă exceptate activitățile de livrare la domiciliu a alimentelor, băuturilor și a altor produse;
 • se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, în următoarele localități în care se practică schiul și alte sporturi de iarnă: Azuga, Arieșeni, Băile Homorod, Băile Tușnad, Borsec, Borșa, Bran, Bușteni, Cavnic, Durău, Harghita-Băi, Novaci-Rânca, Păltiniș, Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Sovata, Stâna de Vale, Straja, Vatra Dornei, Voineasa, Zona Borlova – Muntele Mic, Turnu Ruieni;
 • se menține limitarea publicului în spațiile închise ale operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în intervalul orar 6,00-22,00 la:
 • 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori;
 • 30% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori

2. În data de 11 Martie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR-Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 11 Martie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Ordonanțe de Urgență sunt următoarele:

 • Ministerul Finanțelor acordă un grant care acoperă costurile de garantare, respectiv comisionul de risc și comisionul de administrare, în procent de 100% din bugetul Ministerului Finanțelor, pentru facilitățile de factoring și un grant în procent de 50%, reprezentând dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator beneficiarului;
 • perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit garanțiile de stat este cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței și data de 30 iunie 2021;
 • perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de finanțare este de 8 luni de la data acordării finanțării, iar perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de garantare este de maximum 12 luni de la data acordării garanție.

3. În data de 8 Martie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 a fost publicat Ordinul nr. 3460/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.300/2021.

Ordinul a intrat în vigoare în 8 Martie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestui Ordin sunt următoarele:

 • se extinde perioada în care pot fi depuse cereri pentru participarea la programul național pilot „Școală după școală”, părinții / reprezentanții legali ai minorului putând depune astfel de solicitări până în data de 25 ale fiecărei luni. Lista elevilor care urmează cursurile acestui program va fi actualizată de unitățile de învățământ în fiecare lună în acest sens.
 • programul orar al activităților remediale urmează să se stabilească la nivelul fiecărei unități de învățământ, de către cadrul didactic, cu consultarea elevilor și a părinților sau reprezentanților legali ai acestora;
 • activitățile de învățare remedială desfășurate în cadrul programului, prestate de cadrele didactice, sunt remunerate cu suma de 100 lei brut/oră, inclusiv contribuțiile angajatorului și urmează a fi plătite în termen de 3 zile de la data virării sumelor de bani unității de învățământ de către inspectoratul școlar.