Noutăți legislative 8-14 Mai 2023

1. În data de 08.05.2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 107/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului

Conform noii legi distribuitorul este definit ca operatorul economic care desfăşoară activitatea de distribuţie de bunuri şi care îşi însuşeşte titlul asupra mărfii pe care o vinde iar distribuția de bunuri este definită ca fiind sectorul economic caracterizat prin activitatea mixtă de vânzare cu ridicata sau de intermediere a vânzării cu ridicata a produselor şi de prestare a serviciilor de depozitare şi transport, merchandising şi marketing al bunurilor, pe bază de acorduri sau practici între doi sau mai mulţi operatori economici, fără a fi afectate caracteristicile produsului.

2. În data de 09.05.2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 874/1429/2023 privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Câteva din principalele dispoziții ale Procedurii:

Organele fiscale teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) selectează în baza analizei de risc contribuabilii la care Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a efectuat controale specifice şi pentru care actele de control au fost transmise către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Organele fiscale teritoriale ale ANAF fundamentează constatările în ceea ce priveşte impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, ţinând cont de constatările efectuate de Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la natura veniturilor acordate salariaţilor sub forma indemnizaţiei de delegare, detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării.

La finalizarea verificărilor se încheie acte administrativ-fiscale.

În situaţia în care, în urma analizelor de risc şi a controalelor inopinate efectuate de organele fiscale teritoriale ale ANAF, sunt identificate situaţii de delegare/detaşare/detaşare transnaţională, precum şi de acordare a prestaţiei suplimentare în baza clauzei de mobilitate, în care se află salariaţii contribuabililor care au făcut obiectul analizei de risc/controalelor inopinate, pentru confirmarea naturii veniturilor realizate de salariaţii contribuabililor în cauză, organele fiscale teritoriale ale ANAF solicită inspectoratelor teritoriale de muncă din subordinea Inspecţiei Muncii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data finalizării analizei de risc sau data încheierii procesului-verbal ca urmare a controlului inopinat realizat, efectuarea de verificări pentru constatarea uneia dintre situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se află salariaţii contribuabililor respectivi.

După primirea actelor de control de la inspectoratele teritoriale de muncă, ANAF poate efectua acţiuni de inspecţie fiscală în care dispune, după caz, reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, şi a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi.

3. La data de 10.05.2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 114/2023 privind completarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

Noua lege stabilește interdicţia pentru agresor de a încasa alocaţia de stat pentru copii şi încuviinţarea încasării acesteia de către părintele/persoana căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa acestuia. Interdicţia se comunică, de îndată, agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau a municipiului Bucureşti, după caz. Alocaţia este încasată de părintele/persoana beneficiar/beneficiară al/a măsurii de protecţie pe durata valabilităţii ordinului de protecţie şi atât timp cât i-a fost încredinţat copilul sau în situaţia în care copilul are stabilită reşedinţa la acesta/aceasta

Ca urmare a intrării în vigoare a acestei legi, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 va avea următorul cuprins:

„Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau a convenţiei autentificate de un notar public cu ocazia divorţului ori, în caz de neînţelegere, pe baza hotărârii judecătoreşti sau a ordinului de protecţie emis de instanţa judecătorească, părintelui/persoanei căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa copilului. Alocaţia este încasată de părintele/persoana beneficiar/beneficiară al/a măsurii de protecţie pe durata valabilităţii ordinului de protecţie şi atât timp cât i-a fost încredinţat copilul sau în situaţia în care copilul are stabilită reşedinţa la acesta/aceasta.”

4. La data de 11.05.2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 629/2023 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor.

Articoul unic al acestui ordin prevede abrogarea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 5 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.