Noutăți legislative 7-13 Septembrie 2020

1. La data de 7 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul 1546/2020 privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Prin acest ordin se modifică Anexele 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020.

2. La data de 9 septembrie a fost publicat Ordinul Ministrului Sănătății 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

Cele mai importante prevederi:

Internarea într-un spital, pentru oricare simptomatologie şi/sau procedură/intervenţie medico-chirurgicală, nu poate fi condiţionată de prezentarea unui buletin cu rezultatul unui test pentru SARS-CoV-2. Evaluarea clinică şi paraclinică a tuturor pacienţilor, în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2, se va face în condiţii de precauţii pentru boli cu transmitere aeriană, prin secreţii respiratorii.

În funcţie de rezultatul evaluării clinice şi paraclinice, cazurile se vor departaja în funcţie de gradul de severitate şi prezenţa/absenţa factorilor de risc, ce vor orienta traseul ulterior al pacienţilor pozitivi SARS-CoV-2: internarea în spitale de faza I, în spitale de faza a II-a sau în spitale-suport, internarea în spaţii special desemnate sau în locaţii alternative ataşate unităţilor sanitare sau izolarea la domiciliu.

Pacienţii asimptomatici pot fi externaţi, cu avizul medicului curant, după finalizarea evaluării clinice şi paraclinice, în condiţiile legii. Externarea acestora se face cu condiţia izolării la domiciliu/la locaţia declarată de persoana izolată sau la o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare până la împlinirea celor 14 zile de la data recoltării primei probe pozitive.

3. La data de 10 septembrie a fost publicat Ordinul 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Prevederi:

Se aprobă:

  • modelul cererii prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
  • modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

4. La data de 10 septembrie s-a publicat Ordinul 1376/2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Cele mai importante prevederi:

Sunt stabilite bunurile care pot fi achiziționate pentru a beneficia de măsura de sprijin.

În vederea acordării sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, angajatorii trebuie să transmită, prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o serie de documente.

5. La data de 11 septembrie s-a publicat Ordinul 2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Prin acest ordin se aprobă Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC 2014-2020), axa prioritară (AP) 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacţie la pandemia de COVID-19, prioritatea de investiţii 3d – Sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a creşte pe pieţele regionale, naţionale şi internaţionale şi de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific OS 3.1. – Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19, acţiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin.