Noutăți legislative 7-13 Noiembrie 2022

1. La data 7 noiembrie 2011 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 1072, Legea 297/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Cele mai importante prevederi:

La articolul 42, alineatul (3) litera a) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) şcolarizarea se poate realiza începând cu învăţământul primar;

(4) Pentru activitatea artistică de performanţă, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Ministerului Culturii şi/sau a instituţiilor publice de cultură, Ministerul Educaţiei poate înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/clase cu program de artă, integrat ori suplimentar.”.

La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:

(41) Pentru activitatea sportivă de performanţă, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Ministerului Sportului, a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a Comitetului Naţional Paralimpic, a federaţiilor sportive naţionale, a cluburilor sportive şcolare, a cluburilor sportive universitare, a cluburilor sportive, a asociaţiilor sportive, Ministerul Educaţiei poate înfiinţa unităţi de învăţământ preuniversitar de stat/clase cu program sportiv, integrat ori suplimentar.”.

2. La data 7 noiembrie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 1072, Legea 298/2022 privind aprobarea OUG nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Cele mai importante prevederi:

A fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 25 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 28 martie 2022, cu următoarea modificare:

– la articolul I punctul 1, litera b) a alineatului (2) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante, reabilitarea şarpantei în cazul podurilor neîncălzite;”.

Anterior acestei modificări lucrările de reabilitare termică a anevelopei, în cazul părții opace, nu includea și reabilitarea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite.

3. La data de 9 noiembrie 2022 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 980, Ordinul 1985/2022 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Cele mai importante prevederi:

Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 29 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  • După poziţia 35 se introduce o nouă poziţie, poziţia 351, cu următorul cuprins:
351contribuţia de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după cazart. 2 alin. (2) şi art. 146 alin. (59) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.
  • După poziţia 40 se introduce o nouă poziţie, poziţia 401, cu următorul cuprins:
401contribuţia de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după cazart. 2 alin. (2) şi art. 168 alin. (61) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare„.
  • După poziţia 47 se introduce o nouă poziţie, poziţia 48, cu următorul cuprins:
48contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează venituri din pensii, pentru partea de venituri care depăşeşte suma lunară de 4.000 leiart. 2 alin. (2) şi art. 155 alin. (1) lit. a1) şi art. 168 alin. (71) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”.

4. La data de 11 noiembrie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 1091, Decizia 21/2022 [A] privind admiterea recursului în interesul legii referitoar la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 454 din Codul de procedură civilă.

Potrivit Deciziei pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, pârâtul nu poate fi exonerat de la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care obiectul acţiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunţa doar pe baza recunoaşterii pârâtului.”.