Noutăți legislative 6-12 Iulie 2020

1. La data de 9 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (publicată în M.Of. nr. 588 din 06.207.2020)

Cele mai importante prevederi:

Prin aceast act normativ s-a eliminat obligația persoanelor juridice de a depune anual declarația privind beneficiarii reali. Nu vor mai fi obligate să depună declarația privind beneficiarul real regiile autonome, companiile și societățile deținute integral sau majoritar de stat și societățile având doar asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. În cazul acestora, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

În schimb, se menține obligația de a depune o nouă declarație privind beneficiarul real de fiecare dată când există modificări cu privire la informațiile deja înregistrate.

2. La data de 11 iulie a intrat în vigoare Legea nr.114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative (publicată în M.Of nr. 600 din 8 iulie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Potrivit Legii nr. 114/2020 persoanele juridice aflate în dificultate financiară, își vor putea restructura obligațiile fiscale principale restante la data de 31 iulie 2020. Solicitarea de restructurare poate fi depusă până la data de 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

Restructurarea obligațiilor fiscale poate consta în următoarele facilități fiscale:
a) eșalonare la plată;
b) conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale;
c) stingerea obligațiilor prin dare în plată;
d) anularea a până la 50% din obligațiile fiscale principale;
e) anularea integrală a accesoriilor.

3. În data de 11 iulie a intrat în vigoare Legea nr. 113/2020 privind aprobarea OUG 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței (publicată în M.of nr. 600 din 8 iulie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Legea elimină dreptul creanțelor curente, cu scadența depășită cu mai mult de 60 de zile, la executarea silită.

Valoarea minimă a creanței pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței, atât pentru creditori, cât și pentru debitori, s-a majorat de la 40.000 lei la 50.000 lei.

A fost eliminată condiția existenței unei creanțe fiscale sub 50% din valoarea creanțelor pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii de către debitor si a fost clarificată data de la care curge termenul pentru analiza cererilor de plată a creanțelor curente. Astfel, termenul curge de la data recepționării cererii de către administratorul judiciar, iar nu de la depunerea cererii. Totodată, termenul de răspuns a fost majorat de la 10 la 15 zile.

În cazul valorificării activelor aflat sub sechestru penal, s-a reglementat obligația de a pune la dispoziția organelor de urmărire penale diferența de bani rămasă din preț după imputarea cheltuielilor de procedură.

S-a inlocuit măsura înscrierii sub condiție rezolutorie a creanțelor fiscale contestate și nesuspendate, cu măsura înscrierii provizorii și s-a definit convenția de plată ca fiind înțelegerea între debitor și creditor privind stingerea în una sau mai multe tranșe a obligațiilor la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale

A fost prevăzută instituția recuzării sau abținerii pentru conflict de interese, raportat la prevederile generale din Codul de procedură civilă, pentru specialiștii desemnați în procedură (avocați, experți contabili, evaluatori sau alți specialiști).