Noutăți legislative 5-11 Iunie 2023

1. ÎN DATA DE 6.06.2023, A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 492 PARTEA I, OUG PRIVIND INSTITUIREA UNEI SCHEME DE AJUTOR DE STAT SUB FORMA DE GRANT ACORDAT PRODUCĂTORILOR AGRICOLI PENTRU UNELE CULTURI AGRICOLE ÎNFIINȚATE ÎN PRIMĂVARA ANULUI 2022 ȘI AFECTATE DE SECETA PEDOLOGICĂ DIN PERIOADA MARTIE—SEPTEMBRIE 2022

În vigoare de la data de 6 iunie 2023.

Cele mai importante prevederi:

Beneficiarii schemei de ajutor sunt producătorii agricoli care au înființat culturi de porumb și/sau floarea-soarelui și/sau soia și/sau mazăre în primăvara anului 2022, ce au fost distruse de seceta pedologică în procente de peste 30% și până la 100% inclusiv, conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, respectiv:

  • producători agricoli persoane fizice;
  • producători agricoli persoane fizice autorizate,
  • întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite conform legii
  • producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare
  • societățile agricole organizate în conformitate cu Legea nr. 36/1991 privind
  • societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

societățile comerciale organizate în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990,

  • cooperativele agricole

Ordonanța de urgență mai prevede o serie de condiții de eligibilitate pentru beneficiarii arătați mai sus:

  • daca dețin proces-verbalul de constatare și evaluare a pagubelor întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, conform modelului prevăzut în anexa 4 din regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice
  • sunt înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
  • nu se află în dificultate în sensul indicat de prezenta Ordonanță, cu excepția beneficiarilor a căror dificultate este cauzată de secetă pedologică și dovedită prin consemnarea în procese-verbale cu procente de calamitate de peste 30% și până la 100%.

2. ÎN DATA DE 7.06.2023, A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 496 PARTEA I, LEGEA NR. 162/2023 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA OUG PRIVIND EVIDENȚA, DOMICILIUL, REȘEDINȚA ȘI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI

În vigoare de la data de 10 iunie 2023

Legea introduce și modifică mai multe articole, cele mai importante prevederi din acestea fiind:

Cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate se soluționează de către orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau reședință al persoanei fizice.

Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul National de Evidență a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. Această limită nu se aplică titularului unui drept locativ asupra imobilului în cauză care este situat la adresa membrilor familiei extinse. Aceeași limită se aplică și în cazul reședinței.

Se instituie obligația pentru persoanele care, din diferite motive, locuiesc la alte adrese decât cea din actul de identitate să solicite la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor schimbarea domiciliului sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței în termen de 15 zile de la mutare și să ceară înscrierea în cartea de imobil. Amenda prevăzută pentru nerespectarea acestei obligații este în cuantum de 40 de lei până la 80 de lei.