Noutăți legislative 5-11 Decembrie 2022

1. La data 11 decembrie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 1177, Legea nr. 335/2022 pentru modificarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Cele mai importante prevederi:

Art. 39 alin. (1) din OUG 1095/2002 se modifică şi va avea următorul cuprins:

La solicitarea poliţiei rutiere sau a poliţiei locale, proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice. Poliţia locală poate solicita aceste date de identificare numai în legătură cu exercitarea competenţelor în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.”.

La articolul 102 alineatul (1), punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

nerespectarea de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul a obligaţiei de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliţiei rutiere sau poliţiei locale, după caz, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzute la art. 39;”.

La articolul 105, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

nerespectarea obligaţiei de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliţiei rutiere sau poliţiei locale, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzute la art. 39;”.

La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier sau de către poliţistul local, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către poliţistul local se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”.

Urmare a acestor modificări se naște în sarcina proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul obligația de a comunica informații și către poliția locală, nerespectarea acesteia constituind contravenție.

Totodată, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se poate face și de către polițistul local cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010.

2. La data 9 decembrie 2022 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 1180, Ordinul nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă.

Cele mai importante prevederi:

A fost aprobat modelul-cadru al contractului individual de muncă.

Potrvit art. 2 din Ordinul nr. 2171/2022 contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. Prin negociere între părţi, contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii.

3. La data de 5 decembrie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 1162, Decizia nr. 57/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 25.029/3/2020 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

Potrivit Deciziei pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că „În interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 193/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii, stabileşte că, într-un litigiu care are ca obiect contestaţia formulată împotriva deciziei de compensare emise de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, dispoziţiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 193/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020, se interpretează în sensul că evaluarea imobilului urmează a fi realizată prin raportare la grila notarilor publici valabilă în anul anterior emiterii deciziei de compensare de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, ce face obiectul contestaţiei judiciare.”.