Noutăți legislative 31 Mai – 6 Iunie 2021

1. La data de 31 mai 2021 a intrat în vigoare OUG nr. 43/2021 privind prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin.(4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative ( publicat în M. Of. nr. 561, din 31 mai 2021).

Cele mai importante prevederi:

În anul 2021, declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.

Declarația anuală privind beneficiarul real, menționată anterior, poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.

Declarația anuală privind beneficiarul real poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă dată de notarul public ori atestată de avocat.

2. La data de 31 mai 2021 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 558/2021 privind aprobarea strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021 – 2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021 – 2027 pentru implementarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021 – 2027 ( publicată în M. Of. nr. 559, din 31 mai 2021).

Printre cele mai importante prevederi:

În cadrul planului pentru implementarea acestei strategii se prevede posibilitatea firmelor de a beneficia de granturi pentru formarea profesională a salariaților, inclusiv prin programe de formare internaţională, sprijin pentru desfăsurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, fiind prevăzută şi debirocratizarea şi digitalizarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea furnizării în mod integrat a serviciilor dedicate angajatorilor.

Altă măsură prevăzută de plan face referire la sprijinirea firmelor sau a consorţiilor de firme pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii și îngrijirii copiilor, cu scopul de a asigura echilibrul dintre viaţa profesională şi cea de familie a femeilor angajate.

În cazul firmelor care au salariați cu vârstă de peste 60 de ani, hotărârea stabilește că se vor finanța planurile angajatorilor, care cuprind includerea angajațiilor seniori în programe de învățare pentru formarea și integrarea lucrătorilor tineri.

O altă prevedere importantă face referire la intensificarea acțiunilor de combatere a muncii nedeclarate, urmând să fie implicați și parteneri sociali pentru depistarea angajatorilor care nu respectă legislația muncii.

Derularea unor campanii de conștientizare a riscurilor la care se expun lucrătorii prin acceptarea unui loc de muncă nedeclarat.

Se vor constitui echipe mobile mixte care vor avea în componență specialiști din domeniile ocupare, asistență socială, educație și sănătate și care vor activa complementar cu echipele comunitare de intervenție integrată ce acționează în comunitățile marginalizate.

Se constată necesitatea implementarii unor scheme de finanţare care să se adreseze angajatorilor ce investesc în formarea profesională a propriilor salariaţi, respectiv acordarea unor subvenţii stabilite în funcţie de nivelul de calificare corespunzător programului de formare parcurs, dar și de mărimea întreprinderii.

Înființarea de centre de tineret la nivel comunitar, cu implicarea autorităților locale și a unor entități publice sau private care să ofere activități specifice adaptate tinerilor și susținerea activităţi de promovare a acestora.

Elaborare de studii periodice privind nevoia de formare pentru regiunile care se confruntă cu deficit de forță de muncă calificată.

Implementarea strategiei se va realiza prin planuri anuale de acţiuni aprobate prin ordin al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, iar fondurile vor fi alocate din bugetul instituţiilor implicate, dar şi din fonduri europene nerambursabile.