Noutăți legislative 30 Octombrie – 5 Noiembrie 2023

La data de 1 noiembrie 2023 s-a publicat OUG nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară (publicată în M.Of. partea I, nr. 993 din 1 noiembrie 2023).

Cele mai importante prevederi:

În 1 noiembrie 2023 a intrat în vigoare OUG nr. 93/2023 care stabilește salariul minim brut pe țară pentru sectorul construcții (I), sectorul agricol şi industria alimentară (II).

  1. În sectorul construcţii salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră.

Prevederile se aplică exclusiv următoarelor domenii de activitate:

  • activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;
  • domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;

2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

  • Activităţilor de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică CAEN 711.
  1.  În sectorul agricol şi industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 3.436 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 20,782 lei/oră.

Prevederile se aplică exclusiv următoarelor domenii de activitate:

  • cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

011 – Cultivarea plantelor nepermanente;

012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire;

014 – Creşterea animalelor;

015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);

016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;

  •  cod CAEN 10: Industria alimentară.

Nerespectarea prevederilor de mai sus de către societăţi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale.

Prevederile ordonanţei de urgenţă se aplică începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.