Noutăți legislative 30 Mai – 5 Iunie 2022

1. La data de 31 mai 2022 a intrat în vigoare OUG nr. 73/2022 pentru completarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (publicat în M.Of. partea I, nr. 536 din 31 mai 2022).

Cele mai importante prevederi:

OUG nr. 73/2022 prevede prelungirea până la finalul acestui an a sprijinului financiar prin care angajatorii a căror cifră de afaceri a scăzut pot reduce timpul de lucru al salariaților și primi 75% din salariul de bază al acestora. De asemenea, măsura va putea fi accesată și de angajatorii a căror producție s-a diminuat. 

2. La data de 31 mai 2022 a intrat în vigoare OUG nr. 72/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia (publicată în M.Of., partea I, nr. 534 din 31 mai 2022).

Cele mai importante prevederi:

OUG nr. 72/2022 extinde categoriile de persoane care pot beneficia de măsuri de sprijin nerambursabile și totodată include în categoriile de venituri luate în calcul pentru determinarea nivelului veniturilor lunare realizate de către de către persoanele beneficiare a veniturilor din activități independente, a celor din drepturi de proprietate intelectuală și din premii și jocuri de noroc.   

Astfel, pot beneficia de tichete sociale pentru alimente de bază și mese calde persoanele aflate în risc de sărăcie extremă, precum:

  • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  • persoanele – copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  • familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  • familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.

3. La data de 31 mai 2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice (publicată în M.Of. partea I, nr. 537 din 31 mai 2022).

Cele mai importante prevederi:

Începând cu 31 mai 2022, Ordinul nr. 1488/2022 majorează alocațiile de hrană pentru anumiți bolnavi din spitale, printre care și pentru cei bolnavi de TBC, HIV/ SIDA, hepatită sau diabet, la 33 de lei/ zi.

4. La data de 02 iunie 2022 a intrat în vigoare OUG nr. 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022 (publicat în M.Of. partea I, nr. 542 din 02 iunie 2022).

Cele mai importante prevederi:

În luna iulie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în cuantum de 700 de lei pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Prin sintagma venituri lunare se înţelege:

  • venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022;
  • venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna iulie 2022;
  • venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale;
  • venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari;
  • venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Ajutorul financiar se acordă în situaţia în care veniturile cumulate şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

5. La data de 05 iunie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 166/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din OUG nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora (publicată în M.Of. partea I, nr. 542 din 02 iunie 2022).

 Cele mai importante prevederi:

Legea nr. 166/2022 interzice achiziţionarea de la persoane fizice a următoarelor categorii de metale feroase şi neferoase şi aliaje ale acestora

a) utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă sau de irigaţii şi desecări;

b) utilizate în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare;

c) utilizate în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere;

d) utilizate în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice;

e) de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, semnelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi;

f) obţinute prin prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor şi conductorilor de orice fel.