Noutăți legislative 30 August – 5 Septembrie 2021

1. La data de 30 august 2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 832, OG 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale

Cele mai importante prevederi:

Se instituie obligația pentru contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de OUG nr. 44/2008, să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/A.N.A.F.

În situaţia în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

Totodată, potrivit art. II din Ordonanța nr. 11/2021 dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe;
  • cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi care au fost stinse atât înainte, cât şi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se restituie potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015.

2. La data de 31 august 2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 830, OUG 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Cele mai importante prevederi:

Prin modificările aduse de OUG 94/2021 avizele de încadrare al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018 își prelungesc valabilitatea până la data de 1 septembrie 2023.

Totodată, până la 1 septembrie 2023 angajatorii cu locuri de muncă în condiții deosebite au obligația să normalizeze condițiile de muncă.

3. La data de 31 august 2021 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 830, Ordinul 349/2021 privind modificarea şi completarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 2/2021.

Cele mai importante prevederi:

Prin acest Ordin a fost eliminat termenul limită până la care angajatorii aveau posibilitatea de a încheia o convenție cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social, pentru a beneficia de sumele prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020.

Anterior emiterii acestui Ordin termenul limită până la care angajatorii aveau posibilitatea de a încheia această covenție era 1 septembrie 2021.

4. La data de 3 septembrie 2021, în Monitorul Oficial cu numărul 844, a fost publicată Hotărârea nr. 66 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată.

Cele mai importante prevederi:

Potrivit art. 1 din această Hotărâre se aprobă lista țărilor/teritorilor în funcție de rata de incidență cumulată în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.

Astfel, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, au intrat în zona roșie Serbia, Estonia, Albania, Tunisia, Mauritius, Jamaica, Liban, Palestina, Belize, Antigua și Barbuda, Suriname și Brunei Darussalam

De asemenea au reintrat în zona galbenă, urmare a scăderii incidenței, Spania, Liechtenstein și Maroc. Tot în zona galbenă, urmare a creșterii incidenței cazurilor de COVID-19, au intrat Norvegia, Austria, Bosnia Herțegovina, Luxemburg, Vietnam și Emiratele Arabe Unite.

Pentru a vizualiza lista completă a țărilor/teritorilor vă rugăm accesați pagina de web https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19.