Noutăți legislative 3-9 Octombrie 2022

La data de 05.10.2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 970 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind modificarea alin. (2) al art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009(publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 970).

Conform art.53 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizația executării lucrărilor de construcții ”Prelungirea valabilității autorizației de construire/ desființare se va solicita cu cel puțin 15 zile lucrătoare înaintea datei expirării termenului de valabilitate și se poate acorda, potrivit legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.”

Aceste dispoziții se modifică și vor avea următorul curpins:

”Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se va solicita cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înaintea datei expirării termenului de valabilitate și se poate acorda, potrivit legii, o singură dată pentru cel mult 24 de luni.”

În conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) din Legea nr. 176/2022 pentru aprobarea OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative ”autorizațiile de construire deja prelungite cu cel mult 12 luni, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a legii, respectiv la data de 13 iunie 2022, mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferența până la 24 de luni.”

Prelungirea valabilității autorizației de construire în situația prevăzută la alin. (1) se înscrie în anexa la autorizația de construire/desființare.