Noutăți legislative 3-9 Iulie 2023

1. La data de 3 iulie 2023 a intrat în vigoare Ordinul nr. 2044/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor (publicat în M.Of. partea I, nr. 607 din 3 iulie 2023).

Cele mai importante prevederi:

Măsura vizează acordarea de facilități fiscale în domeniul construcțiilor, precum:

● acordarea facilităților fiscale numai persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, prevedere care se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023;

● modificarea plafonului reprezentând veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor până la care se acordă facilitățile fiscale în sectorul construcții, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu se aplică facilitățile fiscale;

● revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, în ceea ce privește condiția referitoare la calculul cifrei de afaceri, în sensul în care raportarea are în vedere doar informații/date din anul curent;

● modificarea modalității de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, prin raportare în cazul ambilor indicatori la activitatea desfășurată pe teritoriul României;

● începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră;

● veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 lei lunar.

2. La data de 05 iulie 2023 s-a publicat Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, care va intra în vigoare la 3 septembrie 2023 (M.Of. partea I, nr. 613 din 05 iulie 2023).

 Cele mai importante prevederi:

Legea nr. 198/2023 instituie noi evaluări obligatorii pentru elevi la finalul claselor a II-a, a IV-a și a a VI-a. Aceștia vor susține evaluări scrise la materiile limbă și comunicare și matematică și științe.

De asemenea, rezultatele învăţării dobândite de preşcolari/elevi prin participarea la activităţi educaţionale extraşcolare se vor înscrie şi în portofoliul educaţional al elevului.

Pe lânge susținerea evaluării naționale, unităţile de învăţământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de şcolarizare, raportat la numărul de formaţiuni de studiu după susţinerea de către elevi a evaluării naţionale.

Cu titlu de noutate, apare bacalaureatul tehnologic și o probă care va testa competențe de bază ale elevilor.

Modificările intervenite la examenul de bacalaureat se vor aplica începând cu generația de elevi înscriși în clasa a IX-a în anul școlar 2025 -2026.

3. La data de 05 iulie 2023 s-a publicat Legea nr. 199/2023 a învățământului superior, care va intra în vigoare la 3 septembrie 2023 (M.Of. partea I, nr. 614 din 05 iulie 2023).

Cele mai importante prevederi:

În cadrul studiilor universitare de scurtă durată este obligatorie efectuarea unor stagii de practică. Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a asigura un minimum de 50% din locurile de practică necesare, dintre care cel puţin 75% în afara instituţiilor de învăţământ superior.

Durata programului de studii universitare de doctorat se modifică de la 3 la 4 ani, iar un conducător de doctorat poate îndruma simultan 8 studenţi-doctoranzi.

Din anul 2026, prin excepţie, pot fi îndrumaţi până la maximum 12 studenţi-doctoranzi/conducător numai cu aprobarea senatului universitar, dar nu pentru mai mult de 20% din conducătorii de doctorat dintr-o şcoală doctorală.