Noutăți legislative 29 Martie – 4 Aprilie 2021

1. La data de 29 martie 2021, în Monitorul Oficial al României cu numărul 315, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Cele mai importante prevederi:

  • Potrivit prevederilor art. I „Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2020”.

Pentru aplicarea acestor prevederi contribuabilii recalculează în mod corespunzător impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu numărul de zile obţinut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei prevăzute la alin. (1) şi a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. XXV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.

  • Potrivit art. II din OUG nr. 19/2021 dispozițiile art. 25 alin. (4) lit. i1) din Codul fiscal, privitoare la cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie, conform legislaţiei în vigoare, se suspendă începând cu data de 1 aprilie 2021 și până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

Totodată, se suspendă pentru aceeași perioadă și dispozițiile art. 25 alin. (4) lit. i2) din Codul fiscal, privitoare la contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie și care erau îndreptățiți să scadă din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie conform lit. i1), dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Pe perioada suspendării cheltuielile prevăzute de art. 25 alin. (4) lit. i2) din Codul fiscal sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată.

De asemenea, se suspendă, începând cu data de 1 aprilie și până la 31 decembrie 2021 inclusiv, dispozițiile art. 76 alin. (4) lit. x) şi art. 142 lit. z) din Codul fiscal.

  • Potrivit art. IV din OUG nr. 19/2021 se prelungește termenul până la care debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia.

Astfel, termenul limită până la care debitorul are obligația de a notifica organul fiscal este 30 septembrie 2021.

2. La data de 1 aprilie 2021, în Monitorul Oficial al României cu numărul 332, a fost publicată Legea 55/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Cele mai importante prevederi:

Anterior modificării aduse prin Legea 55/2021 în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală dintre cele prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

În prezent, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depăşeşte 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică pedeapsa cu amendă.

Totodată, dacă în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseşte.