Noutăți legislative 29 iunie – 5 iulie 2020

1. În data de 2 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 a fost publicată Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990.

Legea nr. 102/2020 a intrat în vigoare în 5 Iulie 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în această lege:

 • A fost abrogată interdicția persoanelor fizice sau juridice de a fi asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată. Prin urmare, începând cu 5 Iulie 2020, persoanele fizice sau juridice vor putea dobândi calitatea de asociat unic într-un număr nelimitat de societăți cu răspundere limitată.
 • A fost abrogată de asemenea și interdicția ca în aceeași locație să fie stabilit sediul social al mai multor societăți. Prin urmare, începând cu 5 Iulie 2020, indiferent dacă imobilul este sau nu partajat în mai multe încăperi distincte, va putea găzdui sediul mai multor societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990.
 • A fost introdusă o condiție suplimentară pentru autentificarea sau datarea certă a actului constitutiv al societății, respectiv prezentarea în momentul autentificării / dării de dată certă a dovezii de rezervare și disponibilitate a firmei.
 • A fost introdusă o condiție suplimentară referitoare la procedura de înmatriculare și de schimbare a sediului societății, respectiv prezentarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.
 • Nu în ultimul rând, a fost reglementat și un caz de excepție pentru situația în care se urmărește înființarea unei societăți într-un spațiu care are destinația de locuință și care este cuprins într-un condominiu (bloc), în sensul că pentru stabilirea sediului nu va fi necesar acordul asociației de proprietari dacă administratorul declară pe propria răspundere faptul că la sediul social societatea nu desfășoară activitate.

Noile prevederi vor putea fi puse în aplicare de îndată ce normele metodologice de aplicare a Legii nr. 31/1990 vor fi revizuite. Pentru această revizuire a fost stabilit un termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 102/2020.

2. În data de 2 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 a fost publicată Legea nr. 103/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ.

Legea nr. 103/2020 a intrat în vigoare în 5 Iulie 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în această lege:

 • A fost reglementată posibilitatea de desfășurare în format on-line a tuturor activităților de predare-învățare-evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020. Această posibilitate este prevăzută pe durata stării de urgență, a stării de alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice.
 • A fost reglementată posibilitatea de desfășurare în format on-line a tuturor activităților de predare în instituțiile din învățământ superior din sistemul național de învățământ. Această posibilitate este prevăzută pe durata stării de urgență, a stării de alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice.
 • A fost reglementată posibilitatea de desfășurare în format on-line a procedurilor de admitere la studiile universitare. Această posibilitate este prevăzută pe durata stării de urgență, a stării de alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice.
 • A fost suspendat art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale până în 1 Septembrie 2020. Textul de lege suspendat stabilea că orice modificare a legii educației naționale se aplică începând cu data deschiderii anului școlar / universitar următor celui în care a fost adoptată modificarea. Prin urmare, legea educației naționale va putea fi modificată iar aceste modificări se vor aplica anului școlar / universitar 2020 – 2021.

3. În data de 1 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 a fost publicată Hotărârea nr. 511/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărârea nr. 511/2020 a intrat în vigoare în 1 Iulie 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în această hotărâre:

 • A fost reglemetantaă obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și de a stabili programul de lucru al angajaților, cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene.
 • Au fost interzise activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
 • A fost reglementată posibiltiatea de a organiza cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

4. În data de 2 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 a fost publicat Ordinul nr. 1109/2974/2020 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Ordinul a intrat în vigoare în 2 Iulie 2020.

Prin acest ordin a fost actualizată forma documentelor în baza cărora persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe pot beneficia de indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.

Pentru a beneficia de această indemnizație, persoanele care obțineau venituri din drepturi de autor și au fost afectate de restricțiile impuse de autoritățile publice în perioada stării de urgență și a stării de alertă trebuie să depună o cerere către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din județul în care domiciliază și să completeze o declarație pe proprie răspundere.

5. În data de 1 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 a fost publicat Ordinul nr. 1108/2020 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Ordinul a intrat în vigoare în 1 Iulie 2020.

Prin acest ordin a fost actualizată forma documentelor în baza cărora persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației pot beneficia de indemnizația de 75% prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 și de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2020.

Pentru a beneficia de această indemnizație, persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 trebuie să depună la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială din județul în care își au sediul o cerere însoțită de o declarație pe proprie răspundere semnată de administratorul sau de reprezentantul legal.

6. În data de 1 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 a fost publicat Ordinul nr. 1107/2020 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Ordinul a intrat în vigoare în 1 Iulie 2020.

Prin acest ordin a fost actualizată forma documentelor în baza cărora angajatorii pot beneficia de subvenționarea indemnizației de 75% prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 și de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2020.

Pentru a beneficia de această indemnizație, angajatorii a căror activitate a fost afectată de restricțiile impuse de autoritățile publice în perioada stării de urgență și a stării de alertă trebuie să depună o cerere către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul în care au sediul social, însoțită de o declarație pe proprie răspundere semnată de administratorul sau de reprezentantul legal al angajatorului.

7. În data de 1 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 a fost publicat Ordinul nr. 1106/2020 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Ordinul a intrat în vigoare în 1 Iulie 2020.

Prin acest ordin a fost actualizată forma documentelor în baza cărora alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare pot beneficia de indemnizația de 75% prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 și de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2020.

Pentru a beneficia de această indemnizație, profesioniștii a căror activitate a fost afectată de restricțiile impuse de autoritățile publice în perioada stării de urgență și a stării de alertă trebuie să depună o cerere către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială din județul în care își au domiciliul / sediul, însoțită de o declarație pe proprie răspundere.