Noutăți legislative 28 Septembrie – 4 Octombrie 2020

1) La data de 08.10.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 213/2020 publicată în 30.09.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Printre cele mai importante prevederi:

La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opțiuni.

La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.

Prin conciliere, în sensul prezentei legi, se înțelege modalitatea de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația muncii, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.

Consultantul extern specializat în legislația muncii poate fi un avocat, un expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părțile să acționeze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaților recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părți conform înțelegerii acestora.

Părțile au dreptul să își aleagă în mod liber consultantul extern.

Oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părți invitația scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.

De asemenea, se introduce un articol nou, 341, care prevede posibilitatea externalizării activității de resurse umane și salarizare.

Se introduce, de asemenea, posibilitatea efectuării cercetării disciplinare de către un consultant extern specializat în legislația muncii.

2) La data de 02.10.2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 168/2020 (pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020) care aduce o modificare în domeniul asociațiilor și fundațiilor:

Pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociațiilor și fundațiilor pot decide modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condițiile legii.