Noutăți legislative 28 Februarie – 6 Martie 2022

1. La data de 27 februarie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 193, OUG 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Cele mai importante prevederi:

Se asigură cetăţenilor străini sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, următoarele utilităţi de primă necesitate pe perioada staţionării temporare:

Totodată, cetățenii străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat, beneficiază de aceleaşi servicii medicale ca asiguraţii români, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile cuprinse în programele naţionale de sănătate curative.

Copiii cetăţeni străini neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază de protecţia specială prevăzută în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Toate aceste persoane care intră pe teritoriul României sunt exceptate de la obligativitatea completării formularului digital de intrare în România.

2. La data de 28 februarie 2022 a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 198, Ordinul 46/2022 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2022.

Cele mai importante prevederi:

A fost aprobat formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2022, elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Potrivit art. 2 cererea unică de plată, completată de fermieri conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în perioada 1 martie-16 mai 2022.

Această cerere se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 de hectare teren agricol şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 de hectare teren agricol.

În situația în care producătorul agricol foloseşte apă pentru irigaţii, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia, trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii, respectiv: autorizaţia de gospodărire a apelor, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”, calitatea de membru al unei organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI), contractul de irigaţii al OUAI încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi ANIF, după caz.

Începând cu acest an, fermierii au posibilitatea de a semna cererile unice de plată folosind semnătura electronică.