Noutăți legislative 27 Iulie – 2 August 2020

1. În data de 26 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 a fost publicat Ordinul Departamenului pentru Situații de Urgență nr. 4.659.206/2020 privind instituirea carantinei zonale în orașul Făget și satele aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică din județul Timiș.

Ordinul nr. 4.659.206/2020 a intrat în vigoare în 26 Iulie 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în acest ordin:

 • a fost instituită măsura de carantină zonală, începând cu data de 26.07.2020, ora 19.00, pentru orașul Făget și satele aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică din județul Timiș, pentru o perioadă de 14 zile.
 • în interiorul zonei carantinate au fost dispuse următoarele măsuri privind limitarea riscului de infectare cu virusul Sars-Cov-2:
  • identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona carantinată și introducerea acestora în bazele de date;
  • limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
  • stabilirea rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
  • purtarea măștilor de protecție de către toate persoanele aflate în spațiile publice.
 • deplasarea din și înspre zona carantinată a fost limitată, fiind permis accesul sau părăsirea ei strict pentru următoarele motive și de următoarele categorii de persoane, care vor fi obligate să prezinte în acest sens adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională:
  • transportul de marfă, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea locuitorilor;
  • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor, persoanelor care susțin examenul de admitere la facultate;
  • persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
  • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  • deplasări efectuate în următoarele scopuri: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță sau pentru rezolvarea unor urgențe medicale.

2. În data de 27 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 a fost publicată Legea nr. 157/2020 pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Legea a intrat în vigoare în 30 Iulie 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în acest ordin:

 • a fost instituită posibilitatea acordării unui spor la salariul de bază / soldă de funcție de până la 25% pentru personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare, precum și pentru personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională care ocupă o funcție cu acces la informații clasificate din clasa secret de stat.
 • criteriile de selecție pentru stabilirea beneficiarilor și pentru stabilirea cuantumului acestui spor vor avea în vedere locul de muncă, certificatul / avizul de securitate deținut și nivelul de secretizare al informațiilor la care persoana are acces.
 • acest spor nu poate fi cumulat cu indemnizația de hrană prevăzută de art. 18 din Legea nr. 153/2017.

3. În data de 31 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 a fost publicat Ordinul nr. 3037/2020 al Ministerului Culturii pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Ordinul a intrat în vigoare în data de 31 Iulie 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în acest ordin:

 • prin anexa 1 la acest ordin a fost stabilit formatul notificării care urmează a fi depusă de către orice proprietar sau titular al unui alt drept real asupra unui imobil monument istoric sau au unei construcții cu valoare arhitecturală sau istorică care dorește să realizeze lucrări de construcții pentru care este necesară obținerea unei autorizații de construire, conform Legii nr. 50/1991.
 •  această notificare trebuie adresată direcției județene pentru cultură și serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii, care va putea:
  • emite acordul scris, în cazul în care documentația depusă este completă, lucrările care urmează să fie efectuate fac parte din lucrările enumerate de art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 și nu sunt în măsură să modifice structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor;
  • comunicarea către solicitant a faptului că nu poate fi emis acordul scris, atunci când nu sunt întrunite toate condițiile pentru emiterea acordului, sau a faptului că lucrările nu se pot realiza fără autorizație de construcție, după caz;
  • comunicarea către solicitant a faptului că este necesară completarea / clarificarea unor elemente din documentația înaintată, inclusiv prin informații care sunt eliberate de către instituții terțe sau chiar inspectarea imobilului.
 • acordul va fi emis în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit, sub condiția de a nu se fi cerut în prealabil completări / clarificări ale documentației.
 • acordul va fi emis în 3 exemplare originale și va avea o durată de valabilitate de 24 luni de la data emiterii lui.

4. În data de 31 Iulie 2020, în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 688 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 588 pentru completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului  nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 Iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărârea nr. 588 a intrat în vigoare în 31 Iulie 2020.

Cele mai importante prevederi ale hotărârii:

 • s-a instituit obligația de a purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și alte asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în intervalele orare stabilite prin hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență.
 • s-a instituit posibilitatea de a limita orarul de funcționare al operatorilor economici care desfășoară activități care implică terase, cluburi, baruri și alte asemenea, prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență.
 • s-a instituit obligația de a limita numărul de clienți la numărul locurilor pe scaune și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți pentru operatorii economici care desfășoară activități care implică terase, cluburi, baruri și alte asemenea

5. În data de 2 August 2020, în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 689 a fost publicat Ordinul Departamenului pentru Situații de Urgență nr. 4.659.263 pentru instituirea carantinei zonale în satele Seleuș și Moroda din Comuna Seleuș, județul Arad.

Ordinul nr. 4.659.263 a intrat în vigoare în 2 August 2020.

Cele mai importante prevederi ale ordinului:

 • a fost instituită măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.08.2020 pentru satele Seleuș și Moroda din Comuna Seleuș, județul Arad, pentru o perioadă de 14 zile.
 • în interiorul zonei carantinate au fost dispuse următoarele măsuri privind limitarea riscului de infectare cu virusul Sars-Cov-2:
  • identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona carantinată și introducerea acestora în bazele de date;
  • limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
  • stabilirea rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
  • purtarea măștilor de protecție de către toate persoanele aflate în spațiile publice.
 • deplasarea din și înspre zona carantinată a fost limitată, fiind permis accesul sau părăsirea ei strict pentru următoarele motive și de următoarele categorii de persoane, care vor fi obligate să prezinte în acest sens adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională:
  • transportul de marfă, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea locuitorilor;
  • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor, persoanelor care susțin examenul de admitere la facultate;
  • persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
  • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  • deplasări efectuate în următoarele scopuri: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță sau pentru rezolvarea unor urgențe medicale.

6. În data de 2 August 2020, în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 689 a fost publicat Ordinul Departamenului pentru Situații de Urgență nr. 4.659.264 pentru instituirea carantinei zonale în satele Gurahonț și Bonțești din Comuna Gurahonț, județul Arad.

Ordinul nr. 4.659.264 a intrat în vigoare în 2 August 2020.

Cele mai importante prevederi ale ordinului:

 • a fost instituită măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.08.2020, pentru satele Gurahonț și Bonțești din Comuna Gurahonț, județul Arad, pentru o perioadă de 14 zile.
 • în interiorul zonei carantinate au fost dispuse următoarele măsuri privind limitarea riscului de infectare cu virusul Sars-Cov-2:
  • identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarată în zona carantinată și introducerea acestora în bazele de date;
  • limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
  • stabilirea rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
  • purtarea măștilor de protecție de către toate persoanele aflate în spațiile publice.
 • deplasarea din și înspre zona carantinată a fost limitată, fiind permis accesul sau părăsirea ei strict pentru următoarele motive și de următoarele categorii de persoane, care vor fi obligate să prezinte în acest sens adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională:
  • transportul de marfă, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea locuitorilor;
  • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor, persoanelor care susțin examenul de admitere la facultate;
  • persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
  • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  • deplasări efectuate în următoarele scopuri: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță sau pentru rezolvarea unor urgențe medicale.