Noutăți legislative 25 Septembrie – 1 Octombrie 2023

1)    La data de 28 septembrie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (publicată în M.Of. partea I, nr. 877 din 28 septembrie 2023).

În 28 septembrie a intrat în vigoare Hotărârea nr. 900/2023 care prevede majorarea salariului de bază minim brut pe țară începând cu data de 1 octombrie 2023. Astfel, salariul de bază minim brut pe țară se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.

2)    La data de 28 septembrie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 258/2023 pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (publicată în M.Of. partea I, nr. 871 din 28 septembrie 2023).

În 1 octombrie 2023 a intrat în vigoare Legea nr. 258/2023 care modifică definiția incitării la violență, ură sau discriminare prevăzută de articolul 369 din Codul penal.

Astfel, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Față de versiunea anterioară a articolului 369 din Codul penal, legiuitorul a eliminat sintagma criticată de autoritățile europene, astfel încât infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare să poată fi reținută dacă făptuitorul a săvârșit elementul material, indiferent dacă acesta a considerat ori nu drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte pe baza criteriilor de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/ SIDA.