Noutăți legislative 23-29 Octombrie 2023

În data de 23.10.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 284/2023 pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Noua lege aduce completări dispozițiilor care reglementează măsurile de urgentare a soluționării cererilor de retrocedare.

În acest sens, potrivit noii legi cererile formulate de persoane în favoarea cărora instanţele judecătoreşti s-au pronunţat, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, asupra existenţei şi întinderii dreptului, precum şi asupra calităţii de persoană îndreptăţită se soluţionează cu prioritate.

De asemenea, se menționează că vor fi soluționate cu prioritate dosarele în care beneficiarii sunt persoane care deţin certificate de încadrare în grad de handicap grav sau au calitatea de pensionari de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate.

În plus, a fost introdus un nou articol care prevede că:

Persoanele cu privire la care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat asupra existenţei şi întinderii dreptului, precum şi asupra calităţii de persoană îndreptăţită şi care nu au formulat cereri în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cereri pentru acordarea de măsuri compensatorii prin puncte la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. ”

Conform legii aceste cereri se depun în termen de 6 luni de la data intrării sale în vigoare (adică 26.10.2023).