Noutăți legislative 22-28 Martie 2021

1. În data de 26.03.2021 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicată în M.Of. nr. 308 din 26 martie 2021)

Cele mai importante  prevederi:

Reducerea intervalului orar în care este permisă circulația fără restricții a persoanelor în afara locuințelor, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1000 de locuitori, până la ora 20 pentru zilele de vineri, sambătă, duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulata in ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1000 de locuitori;

Reducerea intervalului orar în care este permisă circulația persoanelor în afara locuinței fără restricții, în localitățile în care incidența cumulata în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5  la 1000 de locuitori, până la ora 20 pe întreaga durată a săptămânii;

Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea programului operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise, sau spații deschise publice sau private, în localitățile în care incidența cumulată pe ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1000 de locuitori, până la ora 18 pentru zilele de vineri, sambătă, duminică. În intervalul orar 18:00 – 05:00 operatorii economici pot activa doar în relația cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu;

Suspendarea activităților operatorilor economici desfășurate în spații închise în domeniul sălilor de sport în localitățile în care incidența cumulata a  cazurilor este mai mare de 4 la 1000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenta scade sub 3,5 la 1000 de locuitori;

În perioada 03.04.2021 – 04.04.2021 și 01.05 – 02.05.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței, în intervalul orar 20:00 – 02:00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;

2. În data de 23.03.2021 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Educației nr. 3515/393/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unitățiilor/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea și combaterea virusului SARS-CoV-2 (publicat în M.Of. nr. 290 din 23.03.2021)

Acest ordin reglementează procedura și măsurile obligatorii privind prevenirea și combatrea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, care se vor aplica în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe/instituțiile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură dar, în același timp, și a dreptului la sănătate.

Cele mai relevante prevederi:

Consiliul de administrație a unității de învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate, la nivelul localității, numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori;

Scenariul 1 este reprezentat de cazul în care incidența cumulată pe ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori. În această situație toți elevii participă la desfășurarea orelor în unitățile de învățământ, cu respectarea normelor de protecție;

Scenariul 2 este reprezentat de cazul în care incidența cumulată a cazurilor este mai mare de 1/1000, dar mai mică de 3/1000 locuitori. În această situație participă fizic în unitățile de învățământ elevii din clasele primare, cei din clasele a VII a, a XII a și cei din învățământul profesional și postliceal din anii terminali, cu respectarea normelor de protecție specifice;

Scenariul 3 face referire la cazul în care incidența cumulată a cazurilor, din localitate, este mai mare de 3/1000, dar la nivelul localității nu este declarată carantină.  În această situație participă fizic, la cursuri, preșcolarii și elevii din învățământul primar, în totalitate. Elevii din clasele a VIII a și a XII a, precum și cei din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, vor participa la o capacitate de cel mult jumătate din numărul total de elevi;

La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activități care presupun prezența fizică în școli a elevilor, iar activitatea didactică se desfășoară exclusiv online;

Este permisă organizarea simulărilor examenelor naționale, evaluărilor naționale și a examenelor pentru anii terminali, cu prezența fizică, în unitățile de învățământ din localitățile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localității, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV – 2, respectiv distanțare corectă și igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii;

Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezența fizică, în unitățile de învățământ din localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1.000 de locuitori, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS -CoV -2, respectiv distanțare corectă și igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii;