Noutăți legislative 22-28 iunie 2020

1. La data de 22 iunie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Decizia nr. 16 din 17 februarie 2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Prin aceasta s-a stabilit că factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, emisă pe numele unei asociații de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor și asociație, calificat ca fiind colectiv, este titlu executoriu.

S-a stabilit că factura fiscală nu constituie titlu executoriu pentru debitul menționat reprezentând „sold precedent”.

2. La data de 22 iunie a fost publicată în Monitorul Oficial Circulara BNR privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în euro începând cu perioada de aplicare 24.05 – 23.06.2020.

Prin această circulară, Consiliul de administrație a Băncii Naționale a României a hotărât că rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,15% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0.00% pe an.

3. La data de 22 iunie a fost publicată în Monitorul Oficial Circulara BNR privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada 24.06-23.07.2020.

Prin această circulară, Consiliul de administrație a Băncii Naționale a României a hotărât că începând cu perioada de aplicare 24.06 -23.07, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă națională este de 3,50% pe an.

4. La data de 25 iunie a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Principalele modificări aduse de Ordonanță sunt:

  • Cu privire la plata impozitelor

Contribuabilii obligați potrivit Legii nr. 170/2016 la plata impozitului specific unor activități pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile începând cu data de 25.06.2020.

Contribuabilii la care Legea nr. 179/2016 face referire sunt acele persoane juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN:

5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”,

5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”,

5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”,

5590 – „Alte servicii de cazare”,

5610 – „Restaurante”,

5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”,

5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”,

5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020, pentru recalcularea impozitului specific anual scad perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență.

Contribuabilii la care face referire art. IX din OUG 48/2020 sunt cei obligați la plata impozitului specific unor activități și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au întrerupt activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

b) nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25.10.2020 inclusiv.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

  • Cu privire la executările silite

Se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau alți terți popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

  • Cu privire la termene

Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (articol care prevedea că măsurile fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență), se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv. Prevederile OUG 48/2020 stabileau că măsurile fiscale încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.