Noutăți legislative 20 Februarie – 5 Martie 2023

1. În data de 3 Martie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183, a fost publicată Legea nr. 49/2023 privind aprobarea OUG nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale.

Legea a intrat în vigoare în 6 Martie 2023.

Cele mai importante prevederi ale acestei legi sunt următoarele:

Operatorii economici aflați într-o procedură de concordat preventiv, deschisă înainte de 17 iulie 2022, pot solicita prelungirea termenului pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat cu încă 24 de luni. Durata maximă a procedurii de concordat, incluzând toate prelungirile, nu poate depăși 60 de luni;

Cererea de prelungire a procedurii de concordat va fi însoțită de hotărârea adunării creditorilor concordatari de aprobare a prelungirii, însă creditorii concordatari care nu au votat prelungirea își pot recupera creanța prin orice alte modalități prevăzute de lege;

2. În data de 24 Februarie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163, a fost publicată Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale.

Legea a intrat în vigoare în 27 Februarie 2023.

Cele mai importante prevederi ale acestei legi sunt următoarele:

Se anulează diferențele de obligații fiscale (principale și accesorii), stabilite prin decizie de impunere, ca urmare a reîncadrării veniturilor din tichete cadou, tichete de creșă și bilete de valoare, obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor, care nu au fost achitate. Anularea vizează perioada 2006-2020;

Diferențele de obligații fiscale (principale și accesorii) percepute ca urmare a reîncadrării nelegale vor fi restituite contribuabililor, la cererea acestora. Termenul de prescripție pentru formularea cererii de restituire curge de la data intrării în vigoare a legii.