Noutăți legislative 2-8 August 2021

La data de 06.08.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, din 26.07.2021

Conform Codului fiscal din 2015, grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit se constituie din cel puțin două dintre următoarele entități, denumite în continuare membri:

   (i) o persoană juridică română/persoană juridică cu sediul social în România înființată potrivit legislației europene și una sau mai multe persoane juridice române/persoane juridice cu sediul social în România înființate potrivit legislației europene la care aceasta deține, în mod direct sau indirect, cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;

   (ii) cel puțin două persoane juridice române la care o persoană fizică română deține, în mod direct sau indirect, cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

   (iii) cel puțin două persoane juridice române deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică/fizică, rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații;

   (iv) cel puțin o persoană juridică română deținută, în mod direct sau indirect, în proporție de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informații și sediul permanent/sediul permanent desemnat din România al acestei persoane juridice străine.

Pricipalele prevederi ale Procedurii de implementare:

Opțiunea de constituire a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit se comunică prin depunerea, de către reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile a grupului, la organul fiscal competent, a unei cereri comune semnate de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului.

Cererea privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit, se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale.

La cerere se anexează certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului și/sau alte documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea condiției de deținere a părților sociale prevăzute din Codul fiscal.

Cererea însoțită de documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidență specială, care face parte integrantă din prezenta procedură.

Cererea se soluționează în termen de 45 de zile de la data primirii cererii.

Decizia privind respingerea implementării grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit se întocmește în două exemplare și se semnează de conducătorul organului fiscal competent.

Împotriva deciziei de respingere a implementării grupului fiscal se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Decizia privind aprobarea implementării grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit se întocmește în două exemplare și se semnează de conducătorul organului fiscal competent.

Pe baza deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit se marchează, în vectorul fiscal, la rubrica „impozit pe profit” atât pentru persoana juridică responsabilă, cât și pentru ceilalți membri calitatea dobândită în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit aprobat de organul fiscal.

De la data implementării grupului fiscal se inactivează, în vectorul fiscal al fiecărui membru al grupului, cu excepția celui al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal, obligația de declarare privind impozitul pe profit.