Noutăți legislative 18-24 Septembrie 2023

1. La data de 18.09.2023 a fost publicat în Monitorul Oficial cu nr. 839 Ordinul nr. 2495/2023 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 839).

Cele mai importante prevederi:

La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) În cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării de către autorități/instituții publice, pentru care calculul accesoriilor aferente obligațiilor de plată principale pentru perioadele fiscale de până la data de 31 martie 2020 s-a efectuat de către instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, facilitățile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal central.”

La articolul 1, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(10) Obligațiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autoritățile/instituțiile prevăzute la alin. (7) sau (8), precum și de instanțele judecătorești prin hotărâri judecătorești rămase definitive, după caz.”

2. La data de 19.09.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr. 844 Hotărârea nr. 865/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 844).

Cele mai importante prevederi:

Se majorează indemnizațiile pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere, precum și indemnizația pentru nașterile care se suprapun în timpul unui concediu de creștere a copilului, cu 50% din indemnizaţia cuvenită.

Astfel, dacă până acum, părintele aflat în concediul de creștere copil primea pentru fiecare copil născut din cadrul aceleași sarcini indemnizația minimă, pe lângă indemnizația aferentă veniturilor ultimelor 12 luni din ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, acum indemnizația pe care o vor primi părinții aflați în aceste situații va fi egală cu indemnizația aferentă veniturilor plus încă jumătate din această sumă.

Hotărârea clarifică și procedura de acordare a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în situaţia în care pe perioada concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei aferente sau pe perioada acordării stimulentului de inserţie raportul de muncă sau de serviciu al acestor persoane încetează.

De asemenea, sunt acordate unele facilitati fiscale pentru părinti prin majorarea nivelului de venituri supuse impozitului ce poate fi obtinut de părinte în perioada concediului pentru creșterea copilului. 

3. La data de 21.09.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 854 OUG nr. 75/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 854)

Cele mai importante prevederi:

Se asigură în continuare fondurile pentru plata sprijinului care se acordă populației vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, conform prevederilor OUG nr. 166/2022.

Astfel, sumele necesare vor fi asigurate din fonduri europene, atât prin Programul operaţional „Capital Uman”, Programul operațional Regional și Programul operațional „Capacitate administrativă”, cum a fost până în prezent, cât și prin Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 precum și Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, în limita economiilor care sunt identificate la nivelul acestor programe.

Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea prețurilor la energie destinat categoriilor de peroanele vulnerabile a fost stabilit la 4 miliarde de lei.