Noutăți legislative 18-24 Ianuarie 2021

În data de 21.01.2021 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 12/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

Printre cele mai importante prevederi:

În etapa a II-a de vaccinare sunt incluse următoarele categorii:

– personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;

– personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii, asistenții maternali, asistenții personali și asistenții personali profesioniști;

– persoanele care asigură asistență medicală și socială persoanelor prevăzute la lit. a) pct. (iii);

– personalul din administrația publică locală;

– lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale;

– personalul din Administrația Națională de Meteorologie;

– membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră și reprezentanțelor organizațiilor internaționale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc, deținători de cărți de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;

– personalul civil și militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului național, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc la post, anterior plecării în misiune;

– inspectorii sociali și personalul care își desfășoară activitatea în relația directă cu beneficiarii din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București;

– personalul Curții de Conturi a României și al camerelor de conturi județene și a municipiului București;

– personalul din cadrul aparatului central și local al Consiliului Concurenței;

– sportivii componenți ai loturilor naționale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificați individual la jocurile olimpice, precum și stafful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi;

– personalul sanitar-veterinar care lucrează în cabinete medicale veterinare.

În etapa a III-a de vaccinare sunt incluse următoarele categorii:

–  persoane care își desfășoară activitatea în cadrul unor unități, operatori economici cu risc ridicat de infectare a personalului propriu și a persoanelor deservite, din următoarele domenii de activitate:

(i) lucrătorii din industria extractivă;

(ii) lucrătorii din industria prelucrătoare;

(iii) lucrătorii din hoteluri și restaurante;

(iv) lucrătorii din domeniul de întreținere corporală, coafură și alte activități de înfrumusețare;

(v) lucrătorii din domeniul spectacole, activități culturale și recreative;

(vi) lucrătorii din sistemul financiar, bancar și din domeniul asigurărilor, cu precădere a celor care au contacte directe cu publicul și a celor care prestează servicii esențiale de plăți, administrare cont și investiții și operează infrastructuri critice naționale, precum și personalul critic de suport al acestora;

(vii) persoanele cazate în centrele regionale de proceduri și cazare ale solicitanților de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări;

(viii) persoanele cazate în centrele pentru cazarea străinilor luați în custodie publică aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări;

(ix) persoanele private de libertate;

(x) persoanele care asigură infrastructura de comunicații;

(xi) lucrătorii din domeniul muzeal și al colecțiilor publice;

(xii) lucrătorii din biblioteci;

(xiii) casierii și ceilalți lucrători din magazinele de retail alimentar.

– populația adultă, alte categorii decât cele prevăzute la lit. C pct. 1 și 2;

– populația pediatrică, în funcție de evoluția epidemiologică și de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani