Noutăți legislative 18-22 mai 2020

1. La data de 18.05.2020 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, prin care se instituie mai multe obligații și restricții în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS COVID 2.

Cele mai importante prevederi:

În spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție.

Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială.

Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori.

2. La 22.05.2020 intră în vigoare Legea nr. 61/2020 și Legea 59/2020 care instituie mai multe modificări la Legea 19/2020 privind regimul zilelor libere acordate pentru părinții care trebuie să își supravegheze copiii.

Cea mai importantă modificare: zilele libere trebuie acordate și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.

Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

În anul 2020, prevederile menționate mai sus se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.

3. La data de 24.05.2020, intră în vigoare Legea 62/2020 privind aplicarea unor facilități pentru plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

Cele mai importante prevederi:

Locatarii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.

Facilitățile prevăzute se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.