Noutăți legislative 16-30 Ianuarie 2023

1. ÎN DATA DE 19.01.2023 A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I  NR. 55/19.01.2023, ORDONANȚA PENTRU MODIFICAREA OUG NR. 41/2010 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCȚII

Actul a intrat în vigoare pe data de 22 ianuarie 2023

Actul normativ modifică articolele 2-4 din OUG nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții, în sensul stabilirii atribuțiilor de demolare a construcțiilor realizate ilegal (adică fără autorizație de construire sau fără respectarea prevederilor acesteia) în sarcina autorităţilor administrației publice locale.

De asemenea, se instituie posibilitatea înmânării somației altei persoane decât proprietarul construcției, aflate la locul situării construcției şi care are legătură cu executarea lucrărilor de construcții, care este obligată să o transmită de îndată proprietarului construcției.

Se detailează și procedura de înmânare a somației în concordanță cu dispozițiile Codului de procedură civilă (prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia).

2. ÎN DATA DE 25.01.2023 A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I NR. 63/2023, ORDONANȚA PRIVIND CALITATEA APEI DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Actul a intrat în vigoare pe 28.01.2023.

Actul normativ armonizează legislația națională cu cea europeană în domeniul privind calitatea apei destinate consumului uman.

Documentul aduce o abordare nouă a siguranței apei potabile, prin evaluarea și gestionarea riscurilor de la bazinele hidrografice, de la captare, sistem de aprovizionare și sistemele de distribuție din interiorul clădirilor care până acum făceau doar obiectul unor informări ale consumatorilor.

O prevedere relevantă este cea referitoare la obligația proprietarilor clădirilor private/asociațiilor de proprietari, după caz, și a administratorilor clădirilor publice de a identifica existența componentelor din plumb utilizate la sistemele de apă potabilă aferente clădirii și de a transmite informațiile către autoritatea administrației publice locale care centralizează situațiile pentru fiecare unitate administrativ- teritorială și le comunică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

3. ÎN DATA DE 19.01.2023 A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I NR. 55/19.01.2023, ORDONANȚA PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 212/2022 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CLĂDIRILOR

Actul a intrat în vigoare pe 22 ianuarie 2023.

Cele mai importante prevederi:

Actul normativ prevede încadrarea în categoria cheltuielilor eligibile prin Programul național de consolidare a clădirior cu risc seismic ridicat și a cheltuielilor pentru elaborarea expertizelor tehnice, în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, pentru elaborarea auditului energetic și pentru elaborarea certificatului de performanță energetică

Totodată, se elimină termenul de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru transmiterea solicitărilor de includere în program. Prin această modificare, beneficiarii au posibilitatea să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitarea de includere în program și necesarul de sume de la bugetul de stat, în orice moment, iar listele vor fi întocmite și aprobate sau completate pe măsura constatării îndeplinirii cerințelor legale privind eligibilitatea includerii în program.

4. ÎN DATA DE 27.01.2023 A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I NR. 75/2013 ORDINUL NR. 10/235/2023 PRIVIND STABILIREA PERIOADELOR ŞI ZONELOR DE PROHIBIŢIE A PESCUITULUI, PRECUM ŞI A ZONELOR DE PROTECŢIE ŞI REFACERE BIOLOGICĂ A RESURSELOR ACVATICE VII ÎN ANUL 2023

Actul a intrat în vigoare la 27 ianuarie 2023.

Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin.

Ordinul mai enumeră zonele de protecție pentru resursele acvatice vii, zonele de refacere biologică și zonele în care este interzis pescuitul de orice fel, alături de perioadele aferente fiecărei specii în care activează interdicția.