Noutăți legislative 15-21 Martie 2021

1. La data de 17 martie 2021 a intrat în vigoare Ordinul nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale  (publicat în M.Of. partea I, nr. 266 din 17.03.2021).

Principalele prevederi:

Procedura stabilită prin Ordinul nr. 85/2021 se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) prin entităţile publice subordonate, cu personalitate juridică, respectiv agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AJOFM/AMOFM) şi centrele regionale de formare profesională a adulţilor (CRFPA), şi stabileşte modul de realizare a activităţii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligaţii accesorii din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin obligaţii bugetare administrate de ANOFM prin entităţile publice subordonate se înţelege obligaţii financiare principale reprezentând debite provenite din nerespectarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte debite pentru care, potrivit actelor normative în vigoare, AJOFM/AMOFM şi CRFPA au competenţe în stabilire şi recuperare, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:

a) decizii de imputare emise de AJOFM/AMOFM/CRFPA;

b) procese-verbale de control întocmite de structurile de control din cadrul AJOFM/AMOFM;

c) hotărâri judecătoreşti emise de instanţa competentă;

d) decizii/procese-verbale referitoare la obligaţiile bugetare accesorii.

Debitorii care pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.

ANOFM prin entităţile publice subordonate cu personalitate juridică acordă următoarele facilităţi fiscale:

  1. amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii fişei de calcul/deciziei, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. XIII alin. (1) din ordonanţa de urgenţă 69/2020;
  2. anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei de urgenţă, pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

  1. dobânzi/majorări de întârziere;
  2. penalităţi de întârziere;
  3. orice alte obligaţii de plată accesorii.

2. La data de 20 martie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 32/2021 pentru completarea OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (publicată în M.Of. partea I, nr. 263 din 17 martie 2021).  

Principalele prevederi:

Începând cu 20 martie, persoanele care vor cere în instanță despăgubiri civile pentru prejudiciile apărute în urma vătămărilor suferite, fie că sunt fizice sau psihice, vor avea de plătit o taxă fixă de timbru de 100 lei, indiferent de valoarea compensațiilor solicitate

3. La data de 19.03.2021 a fost emisă Hotărârea nr. 18 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19 și majorării cantităților stocurilor de urgență medicală cu produse, materiale și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populației împotriva virusului SARS-CoV-2.

Pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat se află: Teritoriul Insulelor Wallis si Futuna, Cehia, Estonia, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, Muntenegru, Ungaria, Seychelles, Serbia, Iordania, Malta, Liban, San Marino, Cipru, Palestina, Suedia, Polonia, Slovacia, Bahrain, Italia, Slovenia, Israel, Aruba, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Franța, Monaco, Bulgaria, Kosovo, Andorra, Brazilia, Kuweit, Insula Man, Uruguay, Olanda, Letonia, Luxemburg, Austria, Puerto Rico, Albania, Saint Lucia, Emiratele Arabe Unite, Chile, Maldive, Belgia, Insulele Turks si Caicos, Bosnia and Herzegovina, Marea Britanie, Africa de Sud.