Noutăți legislative 14-20 Noiembrie 2022

1. La data de 20 noiembrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 301/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea OUG nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (publicată în M. Of., Partea I, nr. 1107 din 17 noiembrie 2022).

Cele mai importante prevederi:

Legea nr. 301/2022 clarifică noțiunea de ”locuință care în momentul livrării poate fi locuită”, pentru a putea beneficia de TVA 5%.

Astfel, vor beneficia de TVA redus în cotă de 5% acele locuințe care la data livrării îndeplinesc următoarele condiţii: deţinătorii acestora au acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie; au acces la energie electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere; sunt formate cel puţin dintr-un spaţiu pentru odihnă, un spaţiu pentru pregătirea hranei şi un grup sanitar, indiferent care sunt dotările existente şi gradul de finisare la data livrării.

2. La data de 20 noiembrie a intrat în vigoare Legea nr. 302/2022 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 64 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (publicată în M. Of., Partea I, nr. 1107 din 17 noiembrie 2022).

Cele mai importante prevederi:

Începând cu 20 noiembrie 2022, poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se va realiza de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.

3. La data de 16 noiembrie 2021 a intrat în vigoare Ordinul nr. 773/2021  privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2022 (publicat în M.Of. partea I, nr. 1091 din 16 noiembrie 2021).

Cele mai importante prevederi:

Potrivit Ordinului nr. 773/2021, au fost aprobate următoarele praguri valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE pentru anul 2022:

  • 900.000 lei pentru exporturi intra-UE de bunuri; şi
  • 900.000 lei pentru importuri intra-UE de bunuri. 

Operatorii economici care în cursul anului 2021 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, exporturi intra-UE şi respectiv importuri intra-UE de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2022.

În cursul anului 2022 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2022. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2022 a exporturilor şi/sau a importurilor intra-UE de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, exporturi şi respectiv importuri intra-UE de bunuri.

Ordinul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.