Noutăți legislative 14-20 Iunie 2021

1. În data de 17.06.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Art.II, pct. 9 din Legea nr. 295/2020 stabilește că, în termen de 6 luni de la data de 21.12.2020, Ministerul Finanțelor Publice preia, de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, posturile și personalul aferent acesteia.

Potrivit art. unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021, termenul prevăzut la art. II pct. 9 din Legea nr. 295/2020, se prorogă până la data de 1 octombrie 2021.

Art. III din Legea nr. 295/2020 stabilește că prevederile art. 270 (termenul de depunere a contestației), 272 (organul competent) și 274 (forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației) din Codul de procedură fiscală, se aplică în termen de 6 luni de la data de 21.12.2020. Contestațiile aflate în curs de soluționare la data de 21.12.2020 se predau structurii specializate de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și se soluționează de către aceasta.

Potrivit art. unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021, termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 295/2020, se prorogă până la data de 1 octombrie 2021.

2. În data de 17.06.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial Regulamentul privind accesul spectatorilor la evenimentele sportive, din 15.06.2021.

Acest Regulament a fost adoptat prin Ordinul nr. 395/930/2021 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive.

Cele mai importane prevederi ale Regulamentului:

  • Măsuri organizatorice general aplicabile evenimentelor sportive în aer liber și în spații închise:

Pot participa ca spectatori la evenimentele sportive în aer liber persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV- 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,

Personalul de securitate/auxiliar/de întreținere/de curățenie va purta obligatoriu masca de protecție pe întreaga durată a prezenței acestuia în interiorul arenei sportive și va folosi periodic dezinfectant pentru mâini. Organizatorul are obligația de a asigura prezența tuturor categoriilor de personal în număr suficient de mare pentru a putea asigura respectarea deplină a reglementărilor în vigoare,

În zonele unde se pot forma aglomerații (de exemplu punctele de comercializare a băuturilor răcoritoare sau toaletele) vor exista marcaje vizibile, care să permită menținerea distanței de siguranță de 1,5 metri între persoanele care se așază la coadă,

Organizatorul evenimentului sportiv are obligația de a marca în mod corespunzător spațiile unde spectatorii se pot așeza, astfel încât să se poată respecta o distanță minimă de siguranță între oricare două persoane, în funcție de gradul de ocupare a tribunelor permis prin legislația în vigoare,

Purtarea măștii de protecție de către spectatori este obligatorie pe toată durata participării la evenimentul sportiv. Spectatorii vor avea obligația de a nu părăsi locul alocat, în caz contrar fiind invitați să părăsească incinta,

Accesul în arenă este permis doar cu genți mai mici sau egale cu dimensiunea de 30 x 21 cm. Nu se permite accesul cu mâncare sau băutură.

  • Reguli privind organizarea evenimentelor sportive în spații închise:

Pot participa ca spectatori la evenimentele sportive în spații închise persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,

Toate porțile de acces în interiorul arenei sportive vor fi deschise. Organizatorii vor comunica spectatorilor orele recomandate pentru sosirea la eveniment, precum și poarta de acces recomandată, pentru a minimiza riscul de creare a aglomerației în aceste puncte. De asemenea vor exista marcaje care să ajute persoanele să păstreze distanța de siguranță de minimum 1,5 metri,

Accesul în incintă va fi permis în urma triajului observațional. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului și i se va recomanda să contacteze autoritățile sanitare,

Controlul de securitate de la porți se va face doar vizual, spectatorii fiind rugați să colaboreze și să prezinte de bună voie obiectele pe care le dețin în buzunare și/sau genți de dimensiune admisă la lit. A. Dacă este necesar, verificarea corporală va fi efectuată de stewarzi folosind măști de protecție, mănuși de unică folosință; mănușile se vor schimba/dezinfecta la fiecare control corporal sau se va recurge la autoverificare.