Noutăți legislative 14-20 August 2023

ÎN DATA DE 20.08.2023 A INTRAT ÎN VIGOARE LEGEA NR. 247/2023 PENTRU COMPLETAREA LEGII NR. 248/2005 PRIVIND REGIMUL LIBEREI CIRCULAȚII.

În vigoare de la 20.08.2023

Principalele prevederi:

La art. 2 după alineatul 2 din Legea nr. 248/2005, s-a introdus un nou alineat, având următorul cuprins: “Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate neînsoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi.”

Se introduce de asemenea un nou alineat la art. 30, alineatul (1^1), care prevede în mod excepțional, condițiile și motivele pentru ca minorul de 16 ani să poată călători în străinătate, fără să fie însoțit de o persoană fizică majoră:

 – minorul să fie titularul unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate;

– deplasarea în străinătate să se efectueze, cu scopul de a vizita rudele ori pentru studii sau pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi prezintă acte doveditoare în acest sens;

– minorul să prezinte organelor poliţiei de frontieră o declaraţie autentificată a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau acord notarial, după caz, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi la scopul călătoriei.