Noutati legislative 13-19 Martie 2023

1. În data de 17 Martie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 a fost publicată Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 262/2023.

Decizia a intrat în vigoare în 17 Martie 2023.

Cele mai importante prevederi ale acestei Decizii:

S-a dispus retragerea autorizației de funcționare a societății Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.;

S-a constatat faptul că societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A este în stare de insolvență și s-a dispus promovarea cererii de intrare în faliment a acestei societăți;

Persoanele asigurate au posibilitatea de a denunța contractele de asigurare încheiate cu societatea Euroins și au dreptul de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul denunțării și al expirării duratei de valabilitate a contractelor.

Decizia ASF este în acest moment executorie, dar nu definitivă, putând fi contestată de către societatea Euroins la Curtea de Apel București în termen de 30 de zile de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial.

2. În data de 16 Martie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 a fost publicată OUG nr. 10/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Ordonanța de urgență a intrat în vigoare în 16 Martie 2023.

Cele mai importante prevederi:

Persoanele înscrise în sistemul de asigurări sociale de sănătate pe bază de contract de asigurare vor avea dreptul la concediu și la indemnizația de asigurări sociale de sănătate numai dacă vor plăti în acest sens o contribuție de 1% din venitului lunar înscris în contractul de asigurare;

Pentru persoanele înscrise obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate venitul lunar asupra căruia se stabilește valoarea cotei de 1% este cel indicat în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, dar nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și nici nu poate depăși 3 ori valoarea acestuia;

Pentru persoanele înscrise pe bază de contract de asigurare, baza de calcul pentru indemnizații este media veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, dar care nu va putea depăși valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată;

Contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în care venitul lunar asigurat mai mare decât venitul înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate sau mai mare decât valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe țară, se modifică prin acte adiționale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial Ordonanței de urgență.

3. În data de 16 Martie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 a fost publicată OUG nr. 12/2023 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale.

Ordonanța de urgență a intrat în vigoare în 16 Martie 2023.

Cele mai importante prevederi sunt următoarele:

Majorările de drepturi de natură socială nu se iau în calcul, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2022-martie 2023, la stabilirea drepturilor de ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie;

Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire şi de supliment pentru energie și pentru care s-au constituit debite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se scutesc la plată;

În cazul în care se constată absențe nemotivate aferente ale elevului în intervalul de cursuri care, potrivit ordinului ministrului educației, se derulează de la începutul anului școlar și până la 1 martie anul următor, respectiv aferente intervalului de cursuri care se desfășoară între 1 martie și până la 1 august a fiecărui an școlar, cuantumul alocației se diminuează proporțional cu numărul absențelor, în următorul mod: (a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 și 19 absențe și (b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absențe.