Noutăți legislative 12-18 Septembrie 2022

1. La data 13 septembrie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 902, Decizia nr. 14/2022 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iaşi ce formează obiectul Dosarului nr. 893/1/2022.

Prin această decizie Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în interesul legii formulat şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 169 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care pârâtul nu predă documentele contabile practicianului în insolvenţă, după prealabila notificare, se prezumă relativ întrunirea tuturor condiţiilor necesare atragerii răspunderii patrimoniale pentru fapta prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. d) din aceeaşi lege.”.

2. La data de 15 septembrie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 909, Condiția din 2022 de organizare şi funcţionare a telemedicinei şi modalităţi de acordare a serviciilor de telemedicină emisă de Guvernul României.

Cele mai importante prevederi:

Serviciul medical furnizat prin telemedicină presupune utilizarea tehnologiei informaţionale şi de comunicare, mijloace de comunicare la distanţă, de către unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006.

Potrivit art. 6, Serviciile medicale prin telemedicină pot fi acordate:

  • prin transmiterea imediată a informaţiilor între profesioniştii din domeniul sănătăţii şi pacient, în timp real, când aceştia sunt prezenţi simultan, dar la distanţă, prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanţă;
  • prin transmiterea imediată a informaţiilor la alt profesionist din domeniul sănătăţii pentru o analiză ulterioară în vederea interpretării datelor transmise, stabilirii unui diagnostic şi/sau a tratamentului. Transmiterea datelor clinice şi de sănătate se poate face sub formă de date, imagini digitale, audio, videoclipuri, înregistrări sau aplicaţii web.

După finalizarea unui serviciu medical furnizat prin telemedicină, unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pot elibera pacientului, după caz, următoarele documente, fără a se limita la acestea, respectiv: prescripţie electronică, prescripţie simplă, trimiteri către analize medicale de specialitate, bilet de trimitere/internare, scheme de tratament, scheme de vaccinare, certificat de concediu medical, certificate medicale pentru sarcină şi îngrijire copil, certificate medicale pentru examene şi diverse concursuri, adeverinţe medicale pentru şcoli şi grădiniţe, adeverinţe medicale pentru sport, recomandare îngrijiri la domiciliu, scrisori medicale.

Aceste documente vor fi eliberate pacientului în conformitate cu actele normative care le reglementează, fie prin mijloace electronice, în modul convenit între unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pacient, fie în format fizic, când transmiterea electronică nu este posibilă/suficientă. Pacientul va putea împuternici o persoană care să ridice documentul astfel eliberat.

Telemedicina nu va fi folosită în situaţiile în care profesionistul din domeniul sănătăţii şi pacientul nu vorbesc la un nivel suficient aceeaşi limbă, care să asigure o bună comunicare între profesionist şi pacient.