Noutăți legislative 12-18 Iulie 2021

1. La data de 09 iulie 2021 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 683, Ordinul 1204/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

După articolul 1 din Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările ulterioare, se introduce art. 11 cu următorul cuprins:

Prin excepţie de la art. 1, nu este obligatorie purtarea măştii de protecţie pentru persoanele aflate în locurile de muncă situate în spaţii închise, cu condiţia prezenţei unui număr de maximum 10 persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi cu asigurarea unei distanţe de un 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Excepţia nu se aplică în cazul spaţiilor închise comune”.

2. La data de 09.07.2021 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 681, Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 595/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Cele mai importante prevederi:

Prin acest Ordin au fost aprobate modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere pentru următoarele categorii de persoane care beneficiază de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3 din OUG 132/2020, respectiv:

  • profesioniştii definiţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
  • persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
  • persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, la data intrării în vigoare a Ordinului se abrogă Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.340/2020 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020.

3. La data de 15.07.2021, în Monitorul Oficial cu numărul 709, a fost publicată Hotărârea nr. 46 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, precum și a proiectului pilot pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 cu sprijinul echipelor canine special pregătit.

Cele mai importante prevederi:

Potrivit art. 1 din această hotărâre se aprobă lista țărilor/teritorilor în funcție de rata de incidență cumulată în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.

Pentru a vizualiza lista completă a țărilor/teritorilor vă rugăm accesați pagina de web https://gov.ro/ro/masuri.

Totodată, în incinta aeroportului Internațional Sibiu la terminalul ”Sosiri”, pe o perioadă de 60 de zile,  se aprobă derularea unui proiect pilot în vederea detectării persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2 cu sprijinul echipelor canine special pregătite în acest sens de către Centrul Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu din cadrul Poliției Române.

4. La data de 09.07.2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 681, Legea 193/2021 privind aprobarea OUG 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii.

La articolul 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) Evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se exprimă în puncte şi se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Naţională, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia. Un punct are valoarea de un leu.”.

Anterior acestei modificări evaluarea imobilului ce făcea obiectul deciziei avea loc prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Prin excepţie, în situația în care se acordă măsuri compensatorii titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, iar dreptul de proprietate nu a fost tranzacţionat după preluarea abuzivă de stat a imobilului, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Naţională. Evaluarea se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.