Noutăți legislative 11-17 Octombrie 2021

1. La data de 10.10.2021 a intrat în vigoare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 81/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulata (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969).

Cele mai importante prevederi:

Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantine;

În zona galbenă au intrat, din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Belarus, Groenlanda, Aruba și Polinezia Franceză;

În zona galbenă, din zona verde, ca urmare a creșterii incidenței au intrat: Andorra, Iordania și Insulele Cayman;

În zona verde au intrat: Norvegia, Azerbaidjan, Tunisia, Libia, Jamaica, Fiji, Mauritius și Insulele Turks și Caicos;

2. La data de 15.10.2021 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1642/2021 privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014—2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene ( publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 989).

Cele mai importante prevederi:

Se aprobă Procedura de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014—2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene;

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezentul ordin se referă la:

a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;

Întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alineatul anterior literele a), b),  iar persoanele fizice autorizate, denumite în continuare PFA, și cabinetele medicale individuale, denumite în continuare CMI, pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alineatul anterior, lit. a;-

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară;

Microgranturile la care se referă prezentul ordin se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute în OUG nr. 130/31.07.2020;

3. La data de 13.10.2021 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 2103/2021  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 978).

Cele mai importante prevederi:

Acest protocol de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2 abordează cazul general al pacienților cu COVID-19, fără a detalia situații particulare. Pentru realizarea acestuia au fost analizate prevederile documentelor emise de Organizația Mondială a Sănătății și de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, ale unor ghiduri terapeutice și alte materiale publicate de la realizarea versiunii anterioare;

Persoana cu infecție asimptomatică cu SARS-CoV-2 nu necesită un tratament medicamentos;

Antiviralele au o eficiență cu atât mai mare cu cât sunt administrate mai devreme în cursul bolii, de preferat începând din primele zile de evoluție; de aceea antiviralele se administrează în primul rând pacienților cu forme nonsevere de boală care au factori de risc;

Pentru pacienții monitorizați la domiciliu se aplică recomandările de mai sus: infectații asimptomatici nu primesc tratament, pacienții cu forme ușoare de boală primesc simptomatice și medicație cu efect antiviral dacă au factori de risc pentru evoluție severă, pacienții cu forme medii și severe care rămân la domiciliu pot primi și profilaxie a trombozelor dacă au și alți factori de risc (în primul rând imobilizarea la pat);

Principalul suport pentru pacienții cu forme severe și critice de COVID-19 este corectarea hipoxemiei, la care este necesar să aibă acces rapid pacienții cu forme severe/critice;

Colaborarea dintre medici din diverse specialități medicale este necesară pentru a putea îngriji manifestările variate/complexe ale COVID-19;