Noutăți legislative 10-16 Mai 2021

1. În data de 11 mai 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Potrivit acestui act, începând cu data de 13 mai 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.

Principalele măsuri pentru diminuarea impactului de risc sunt:

– se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

– se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

– în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

– în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

2. În data de 15 mai 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

Potrivit dispozițiilor acestui Ordin, pe durata stării de alertă, masca trebuie purtată în orice spațiu public, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații. Cu titlu de excepție masca nu este obligatorie la locul de muncă dacă angajatul este singur în birou.

3. În data de 12 mai 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia nr. 69/2021 a Curții Consituționale referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive

Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, a fost formulată de un număr de 70 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

În motivarea obiecției de neconstituționalitate, autorii susțin că Legea privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive a fost adoptată fără să fie motivată, încâlcând astfel art. 1 alin. (3) și (5) precum și a art. 147 alin. (4) teza a doua din Constituție.

Legea criticată a fost precedată de Legea pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale în domeniul bancar care avea același obiect, respectiv plafonarea dobânzilor pe piața financiar-bancară, și care a fost supusă controlului a priori de neconstituționalitate. Astfel, prin Decizia nr. 139 din 13 martie 2019, Curtea a stabilit că Legea pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 este neconstituțională în integralitatea sa, în raport cu prevederile art. 1 alin. (3) și (5) și ale art. 141 din Constituție, întrucât nu au existat motivarea și fundamentarea economică, socială și juridică a soluțiilor adoptate și nu a fost solicitat avizul Consiliului Economic și Social.

Curtea a analizat obiecția de neconstiționalitate a Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive și a decis că această lege este neconstituțională în ansamblul său.

4. În data de 13 mai 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Legea nr. 138/2021 are un singur articol prin care se completează articolul 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, referitor la Registrul general de evidență a salariaților, după cum urmează:

În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.