Noutăți legislative 1-7 Mai 2023

În data de 2 Mai 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 a fost publicat Ordinul comun nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

Ordinul va intra în vigoare în 1 Iunie 2023.

Cele mai importante prevederi ale acestui ordin sunt:

Angajații operatorilor economici care desfășoară activitate în România și care au ca obiect de activitate crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor;

Pentru a beneficia de această scutire este necesar ca:

(a) angajații trebuie să dețină o diplomă de licență sau o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior;

(b) angajatorul să fi realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializării;

(c) veniturile anuale obținute să aibă o valoare de cel puțin 10.000 euro, pentru fiecare angajat care beneficiază de scutire și

(d) angajatul să presteze una din activitățile enumerate în mod expres în anexa la ordin;

De scutirea de la plata impozitului pe venituri din salarii și asimilate salariilor beneficiază și angajații din instituțiile publice centrale și locale, pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului.